Showing all 7 results

Thịt Trâu Ấn Độ

Dẻ sườn trâu

87,000

Thịt Trâu Ấn Độ

Xương bò Úc

40,000

Thịt Trâu Ấn Độ

Nạc mông trâu

100,000

Sản phẩm

Thịt trâu

Liên hệ

Sản phẩm

Sườn trâu

Liên hệ

Sản phẩm

Thịt bắp trâu

Liên hệ

Sản phẩm

Thịt thăn trâu

Liên hệ