Showing all 5 results

Giảm giá!

Sản phẩm khuyến mãi

Cánh gà khúc giữa

70,000 68,000

Sản phẩm bán chạy

Cá Cam

55,000
Giảm giá!

Chế biến

Cá viên

55,000 53,000
Giảm giá!

Chế biến

Xúc Xích Đức

78,000 76,000
Giảm giá!

Chế biến

Bò viên

55,000 54,000