Showing all 14 results

Giảm giá!

Sản phẩm bán chạy

Gà nguyên con Hàn Quốc

45,000 43,000

Sản phẩm bán chạy

Cá saba cắt đầu

38,000

Sản phẩm bán chạy

Cá saba cắt khúc

40,000

Sản phẩm

Bắp giò heo

79,000

Sản phẩm bán chạy

Ba chỉ có xương Nga

86,000

Sản phẩm bán chạy

Ba chỉ dạt sườn Nga

89,000

Sản phẩm bán chạy

Cotlech cắt sẳn

95,000
Giảm giá!

Sản phẩm bán chạy

Nọng heo có da

63,000 58,000

Sản phẩm bán chạy

Sườn sụn heo

95,000

Sản phẩm bán chạy

Đùi tỏi Sanderson

35,000

Sản phẩm bán chạy

Đùi góc tư perdue 015

30,000
Giảm giá!

Chế biến

Cá viên

55,000 53,000
Giảm giá!

Chế biến

Xúc Xích Đức

78,000 76,000
Giảm giá!

Chế biến

Bò viên

55,000 54,000